Ağrı Valiliğinden Açıklama Gösteri ve Yürüyüşler 4 Gün Süreyle Yasaklandı 

Ağrı Valiliğinden Açıklama Gösteri ve Yürüyüşler 4 Gün Süreyle Yasaklandı 
16 Mayıs 2024 - 20:31
AĞRI VALİĞİNDEN BASINA VE KAMUOYUNA
Ağrı Valiliğinden Açıklama Gösteri ve Yürüyüşler 4 Gün Süreyle Yasaklandı.
Ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan olaylar/gelişmeler ile ilgili birçok yerde olduğu gibi ilimizde de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarınca ve gerçek kişilerce, belirli konular üzerinde halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle o konuyu benimsetmek için demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez hak arama yöntemlerinden olan; basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak el ilanı/broşür dağıtma vb. şekillerde eylem/etkinlikler düzenlendiği, yine bu eylem/ etkinliklerin terör örgütlerince ve sol/marjinal/provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir.
 
 
Bu itibarla; yukarıda anılan gerekçeler ve belirtilen yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda, Anayasa'mızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;
 
 
Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde 16/05/2024 günü saat 00.01'den geçerli 19/05/2024 günü saat 23.59'a kadar 4 (Dört) gün süre ile;
 
Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden YASAKLANMASI;
 
 Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere; basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında YASAKLANMASI'na karar verilmiştir.
 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum